Goede afspraken, goede vrienden

— Overeenkomst dienstverlening

 • De eigenaar verklaart dat de katten gezond zijn en tijdig de nodige vaccinaties tegen kattenziekte, niesziekte én leucose gekregen hebben. Leucose wordt niet altijd standaard gegeven, dus vraag dit zeker na bij uw dierenarts. Vaccinaties mogen niet ouder zijn dan 1 jaar en niet jonger dan 3 weken.
 • Elke kat heeft een antiparasitair middel gekregen. Tegen vlooien min 3 dagen voor aankomst in het hotel. Ontworming min 1 week vooraf. Gelieve dit te noteren in je vaccinatieboekje wanneer dit gedaan werd (bewaar de verpakking of vraag een bewijs aan je DA) 
 • Het paspoort van de katten blijft gedurende het hele verblijf in het hotel. Dit is correct ingevuld door de eigen dierenarts.
 • Elke kat heeft voldoende voeding bij. Standaard staan er kattenbrokjes verspreid in het hotel. Toch dien je jouw eigen voeding mee te brengen om geen plotse overschakeling te maken en omdat sommige katten weigerachtig staan tov nieuw voer.  Allergiëen zeker melden aub.
 • Het kattenhotel kan enkel op afspraak bezocht worden met max 2 klanten per bezoek omwille van plaatsgebrek en omdat de rust van de hotelgasten me nauw aan het hart ligt. 
 • Wordt jouw katje ziek tijdens het verblijf, zal je uiteraard als eerste gecontacteerd worden. De dierenarts die verbonden is aan het hotel, zal de kat behandelen. De consultatie, medicatie ed zijn op kosten van de eigenaar. 
 • Blijkt jouw kat zich agressief te gedragen naar andere katten of naar mij toe, dient de kat binnen de 12u na verzoek opgehaald te worden. Gegevens contactpersoon:
 • De uitbater is verantwoordelijk voor het verblijf, eten en drinken en de eventuele medische behandeling.  Van dit laatste dient er goedkeuring van eigen dierenarts aanwezig te zijn.
 • De uitbater kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, ongelukken, ontsnapping of dood.
 • Het betalen van de volledige som voor het verblijf gebeurt op de dag van opname. Dit kan via  Payconiq of cash.
 • Bij het niet opdagen zonder annulatie of annulatie op de dag van de aankomst, verplicht de klant zich ertoe het volledige bedrag te betalen. Hiervoor zal een factuur opgemaakt worden.
 • Indien de kat vroeger opgehaald wordt dan op de datum van het inschrijvingsformulier, worden de overige dagen niet terugbetaald.
 • Op zon- en feestdagen is het hotel gesloten en kunnen er geen katjes opgehaald of gebracht worden. 
 • Bijkomende dagen die tijdens het verblijf worden aangevraagd, zijn enkel toelaatbaar indien er nog plaats vrij is. Deze extra dagen worden afgerekend bij het afhalen van de kat.
 • Indien de eigenaar de kat niet komt ophalen, wordt er een aangetekend schrijven opgestuurd. Wanneer hier niet op gereageerd wordt, zal de kat naar het asiel gebracht worden.


Print hier de overeenkomst af
Kattenhotel Keizer Kat Kattenhotel Keizer Kat